Gå til hovedindhold

Børneteater for skoler og institutioner

Læs mere om Børneteater for skoler og institutioner i Aabenraa Kommune her.

Informationer og deadlines for midler tildelt i 2023

Kultur og Fritid skal have besked senest den 1. september 2023, hvis I ikke kan nå at bruge jeres bevilling inden årets udløb.

Undlader I at give besked, udløser det karantæne og dermed ingen mulighed for tilskud det efterfølgende år.

Hvis der ikke er søgt refusion på teaterrefusion.dk og indgået penge på Aabenraa Kommunes konto bortfalder tilsagnet om støtte.

Børneteater i 2024

Fra 2024 træder en ny børneteaterordning i kraft.

Forestillingerne kommer til at foregå  ude i institutionerne, men de indkøbes af Kultur og Fritid, som sørger for kontrakter, betaling og at søge refusion. Forestillingerne udvælges i samarbejde med Børneteaterudvalget efter Aprilfestival. Det er fortsat muligt at indkøbe yderligere teater for skoler og dagtilbud, dette vil blot være for egen regning. 

Børneteaterudvalget fordeler efter først-til-mølle princippet, men med øje for at alle institutioner får mulighed for at få teater.

Børneteaterudvalget følger op på, om der er behov for tiltag for at nå ud i hele kommunen. 

Forslag og ønsker til forestillinger eller tematikker, I kunne tænke jer teater med, kan sendes til teater@aabenraa.dk, så vil de blive taget med i arbejdet med næste års teaterkatalog.

Hjælp til dig der har modtaget tilskud i 2023

Tilsagn - er det med eller uden moms, og hvad med refusionen?

Det tildelte beløb er inkl. moms og indregnet statsrefusion.

Får I tildelt f.eks. 5.000 kr. kan I altså "købe" en forestilling, der koster 5.000 kr. inkl. moms. og I skal ikke selv ansøge om refusion efterfølgende.

Hvad dækker tilsagnet ikke

Pengene kan ikke bruges til transport, undervisningsmaterialer og lignende.

Hvad skal I gøre når I har fået tildelt midler

Når I har fået tilsagn, skal I:

 • Træffe konkret aftale med det ønskede teater (tjek krav til strøm, mørklægning m.v.)
 • Bede teatret sende regningen til jeres eget EAN-nummer, således I kan betale regningen 
 • Når teaterforestillingen er afviklet skal I ansøge om refusion på teaterrefusion.dk senest 30 dage efter afviklingen (hvis I ikke har en bruger, så skal I skrive til teater@aabenraa.dk)
  • Det er vigtigt, at brugeren er oprettet som tilknyttet til Aabenraa Kommune, så pengene kommer ind på kommunens konto. Det er den eneste måde Børneteaterpuljen kan støtte forestillinger hos jer.
 • Derefter skal I sende en mail til teater@aabenraa.dk indeholdende:
  • For kommunale institutioner: navn på institution og hvem der skal bogføre pengene hos jer. Så overføres pengene i 2. og 4. kvartal.
  • For eksterne ansøgere: angive navn på institution og cvr nr. så midlerne kan overføres til jeres NemKonto. Så overføres pengene i 2. og 4. kvartal.

Afslag:

Får I afslag, kan I stadig få 50% af udgifterne til forestillinger fra "Den røde brochure" refunderet fra staten.

Så skal I blot:

 • træffe aftale med teatret og selv afregne i første omgang
 • indsende ansøgning om refusion på teaterrefusion.dk senest 30 dage efter afviklingen (hvis I ikke har en bruger, så skal I skrive til teater@aabenraa.dk
  • Det er vigtigt, at brugeren er oprettet som tilknyttet til Aabenraa Kommune, så pengene kommer ind på kommunens konto. Det er den eneste måde Børneteaterpuljen kan støtte forestillinger hos jer.
 • sende en mail til teater@aabenraa.dk der indeholder
  • For kommunale institutioner: navn på institution og hvem der skal bogføre pengene hos jer. Så overføres pengene i 2. og 4. kvartal.
  • For eksterne ansøgere:  angive navn på institution og cvr nr. så midlerne kan overføres til jeres NemKonto. Så overføres pengene i 2. og 4. kvartal.

Børneteaterudvalget hjælper gerne med at vælge den helt rigtige forestilling.

 

Medlem

Tlf

Mail

Repræsenterer

Eva Skov Hansen

(vikar for Karina Ejsing Kuta)

 

emha@aabenraa.dk

Kommunale vuggestuer

Johanne Lene Hjort Petersen

30546718

jlp@aabenraa.dk

Kommunale børnehaver

Tina Johansen

 

tmj@aabenraa.dk

Kommunale SFO´er

Inger Overbeck

 

Inger.Reimers.Overbeck@skolekom.dk

Skolerne

Lene Pagh

7376 8035

lhp@aabenraa.dk

Kommunale skoler/PUC

Uffe Iwersen

 

iwersen@bdn.dk

Tyske institutioner – både skoler og daginstitutioner

Kontaktpersoner

Pernille Knudsen
Kulturkonsulent

pknu@aabenraa.dk
tlf. 7376 7184

Teater Aabenraa
Postkasse

teater@aabenraa.dk 
tlf. 7376 7184