Gå til hovedindhold

Genforeningsparken - I Historiens Fodspor

Læs mere om Genforeningsparken - I Historiens Fodspor i Aabenraa Kommune her.

Se informationsskilt for Genforeningsparken

FOLKEHJEMS BALKON

Balkonen har stor symbolsk betydning, da det var herfra H.P. Hanssen annoncerede og oplæste Aabenraaresolutionen den 17. november 1918 for ca. 3.000 fremmødte sønderjyder.

SØNNEN

  • 1937-1947
  • Materiale: Granit
  • Kunstner: Axel Poulsen (1887-1972)

Skulpturen blev bestilt af Regeringen Stauning i 1937 til minde om H.P. Hanssen og den sønderjyske sag. Værket forestiller en rank ung mand, hvis mor holder sin arm beskyttende om ham H.P. Hanssen mindes ved en portrætmedaljon på soklen. Skulpturen blev i foråret 2020 flyttet fra Genforeningshaven til sin nuværende placering i Genforeningsparken som symbol på H.P. Hanssens tilknytning til Folkehjem.

MINDESTEN FOR FREDERIK FISCHER

Stenen er rejst af Frederiksklubben og Sprogforeningen i 1930 til minde om urmager og avisredaktør Frederik Fischer (1809-1871), der som medgrundlægger af Frederiksklubben og redaktør for "Kongelig privilegerede Ugeblad for Aabenraa", senere "Freja" tidligt gik til kamp for det danske sprog og den danske sag i Slesvig-Holsten.

FODSPOR

Hundredvis af fodspor er blevet nedfræset i parkens fliser til minde om de ca. 3.000 sønderjyder, der hørte H. P. Hanssens tale 17. november 1918.

I samarbejde med Museum Sønderjylland og med bidrag fra sønderjyske borgere har Aabenraa Kommune indsamlet mere end 30 fortællinger om mennesker, der stod på pladsen i 1918.

Ti af disse personer mindes i særlige fodspor rundt om i parken, hvor deres navne er nedfræset i fliserne. Deres historier er blevet til ti små podcasts, som kan findes på Aabenraa Kommunes hjemmeside. Brug QR-koden, og kom direkte til hjemmesiden, hvor historierne ligger. Du kan også læse og høre om dem her:

Fodsporene Fortæller

HISTORISKE BAKKER

Genforeningsparkens bakker og grønne områder er skabt med inspiration fra den oprindelige park foran Folkehjem. De mange bænke fungerer som en amphitrappe, hvor parkens gæster kan sidde og eksempelvis overvære små teaterforestillinger, koncerter og oplæsninger.

CITATERNE

Parkens bænke er dekoreret med historiske citater, uddrag af sangtekster, taler og artikler skrevet eller brugt af centrale personer tilknyttet Genforeningen, f.eks. findes der uddrag fra H.P. Hanssens tale på Folkehjem og citat fra tidligere statsminister Niels Neergaard.

LÆSENDE KVINDE

  • 1973
  • Materiale: Bronze
  • Kunstner Ulf Rasmussen, 1913-1997

En læsende kvinde var et oplagt motiv til placeringen uden for Det Sønderjyske Landsbibliotek, som blev oprettet i 1973, og i dag er Aabenraa Bibliotek.

TIDSLINJE

Tidslinjen er udført i cortenstål og de enkelte nedslag afspejler den danske bevægelses historie i Sønderjylland helt fra den Første Slesvigske Krig frem til 100-året for Genforeningen. For hvert nedslag er der sat et lille Danmarkskort der viser, hvor grænsen har gået det pågældende år og tydeliggør, i hvor høj grad grænsespørgsmålet er gået fra at være en militær kamp til en demokratisk kamp. Tidslinjen er forbundet med en særlig hjælpelinje i belægningen og tjener derfor også et praktisk formål til støtte for besøgende med syns- og bevægelseshandicap.

GRÆNSESTEN

Grænsestenene stod oprindeligt ved den gamle Kongeågrænse og er blevet skænket til Folkehjem efter Genforeningen. Stenene står som en slags dørstolper ved Genforeningsparkens indgange. På den ene side er der indhugget indskriften Kr. Pr. (Königreich Preussen) og på den anden Kr. Dm. (Kongeriget Danmark).

VANDKUNST

  • 1991-93
  • Materiale: Granit
  • Kunstner: Erik Warming f. 1942

Vandkunstsskulptur bestående af glat granitsøjle med top af stiliserede strandskaller i forskellige stenarter. På det lille kar ses de gamle tegn for ugedagene, og på det større kar er de 12 stjernetegn afbilledet. Værket var oprindeligt placeret på Storetorv, der hvor den gamle bybrønd stod.

LEGEPLADS

Legepladsen er udviklet i tæt dialog med Aabenraa Bibliotekerne og symboliserer med sin hvide zigzaggede grænselinje og nedgravede talerør grænsen, som den ser ud i dag.

SPRINGVAND

Parken er bygget op med forsamlingspladsen som omdrejningspunkt. I midten af pladsen er der vandfontæner, der inviterer til liv og leg på pladsen. Om aftenen er fontænerne og pladsen oplyst af LED-lys, der skaber stemning og intimitet.

NYT INDGANGSPARTI

Det fælles indgangsparti skaber en sammenhæng mellem parken, Aabenraa Bibliotek og Folkehjem. Sprogforening og bibliotekets tilhørsforhold afspejles i en særlig rumdeler dekoreret med bogstaver, hvor enkelte i messing danner et ord.

Genforeningsparken -I historiens fodspor

Den 15. juni 2020 indviede borgmester Thomas Andresen og Statsminister Mette Frederiksen Genforeningsparken ved Folkehjem i Aabenraa.

Flere års arbejde og planlægning er gået forud for åbningen af Genforeningsparken, hvis grønne bakker, skyggefulde kroge og kølende springvand, er et nyt åndehul midt i Aabenraa. Derudover er parken præget af tydelige referencer til Genforeningens 100-årige historie, der sammen med Folkehjem gør området til et væsentligt erindringssted for Genforeningen 1920.

Mange detaljer har skullet passe sammen, interessenter adspørges, og så har det rigtige design skullet findes. Til det formål nedsatte Aabenraa Kommune et bedømmelsesudvalg med stemmeret bestående af en ekstern dommer samt fem repræsentanter fra Aabenraa byråd, to fra Folkehjems bestyrelse, to fagchefer fra Aabenraa Kommune, samt den danske generalkonsul i Flensborg. Derudover blev der tilknyttet en vurderings- og sparringgruppe bestående af fageksperter og ressourcepersoner, samt repræsentanter fra Museum Sønderjylland og Billedkunstrådet i Aabenraa.

Designet vandt på sin intuitive inddragelse af Genforeningens historie og den detalje, at Folkehjems historie og arkitektur trækkes med ud i byrummet.

Parken skulle planmæssigt være åbnet d. 30 maj 2020 med en stor folkefest og officielt indviet af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II d. 10. juli 2020. Da coronavirus ramte Danmark i april 2020, blev alle kommunens aktiviteter i forbindelse med Genforeningen aflyst og udskudt til 2021. Parken blev derfor officielt indviet ved en lukket ceremoni for særligt inviterede d. 15. juni.

Her på siden kan du se optagelser fra den, trods alt, festlige dag.

Du kan i det hele taget gå på virtuel opdagelse i Genforeningsparken og dens anlæg, skulpturer og symbolik. Du kan lytte til historier om ti helt almindelige mennesker, der hver især kæmpede for et dansk Sønderjylland, få en guidet videorundvisning i parken og se flere detaljer om anlægsprocessen.

Genforeningsparken er blevet til med finansiering af Aabenraa Kommune, samt støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Møllers Fond til almene Formaal og Bitten & Mads Clausens Fond.