logo

Medlemmer

Det fælles udviklingsråd er sammensat af medlemmer fra kommunens mange lokalråd og borgerforeninger. Det består af repræsentanter fra i alt 22 lokalråd og borgerforeninger.

Indhold

  Landsbyernes fællesforum
  Hjordkær Lokalråd
  Borgerforeningen for Bylderup-Bov
  Bolderslev Lokalråd
  Genner Lokalråd / gennerlokalraad@gmail.com
  Hellevad og Omegns Beboerforening
  Ravsted Sogns Borgerforening / formand@ravsted.dk
  Varnæs-Bovrup Borgerlaug
  Holbøl Lokalråd / holbol.lr@gmail.com

  Søgård og omegn Borgerforening
  Øster Løgum Sogns Lokalråd
  Rens Egnsråd
  Fårhus Borger- og Ungdomsforening
  Bjerndrup Udviklingsråd / bjerndrupiudvikling@gmail.com
  Nr. Hostrup og Omegns Beboerforening
  Årslev Lokalråd / aarslevlokalraad@gmail.com

  Lokalbyernes fællesforum

  TinglevForum
  Løjtland Fællesråd
  Kliplev Lokalråd
  Felstedegnens Borgerforening / formand@felstedegnen.dk
  Bov Lokalråd
  Ensted Sogns Lokalråd
  Rødekro Udviklingsråd