Gå til hovedindhold

logo

Byg, Natur og Miljø

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende miljø og natur.

Indhold

  Screeningsafgørelse (VVM)

  Screeningsafgørelse (VVM) for Frøslev Træ A/S, J.P.L. Petersens Vej 1, 6330 Padborg, matr. nr. 1493, Frøslev, Bov
  Klagefristen udløber den 27. december 2023

  Afgørelse om, at anmeldt skovrejsning på matr. 352a Røllum, Ensted ikke er omfattet af krav om Miljøvurdering (VVM pligt)
  Klagefristen udløber den 1. december 2023

  Screeningsafgørelse (VVM) for Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. vedr. fjernvarmeforsyning af Dimen og nye udstykninger i Stollig
  Klagefristen udløber den 29. november 2023

  Screeningsafgørelse (VVM) for boligbebyggelse, Stubbæk Bygade 7, 6200 Aabenraa, matr. nr. 614 og 931b, Stubbæk, Ensted
  Klagefristen udløber den 28. november 2023

   

   

  Vandindvinding

  Aabenraa Kommune meddeler tilladelse til etablering af to nye boringer på matr.nr. 167b dr. Ønlev, Hjordkær (Kassøvej 23, 6230 Rødekro)
  Klagefristen udløber den 14. december 2023

  Screeningsafgørelse (VVM) vedr. ansøgning om etablering af to nye boringer på 167b Sdr. Ønlev, Hjordkær (Kassøvej 23, 6230 Rødekro) 
  Klagefristen udløber den 14. december 2023

   

   

  Spildevandsplan

  Offentlig høring af Forslag til Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2018-2022 - Varnæs
  Plantillægget beskriver separatkloakering af dele af Varnæs og de nødvendige ledningsanlæg og regnvandsbassiner, 
  og screeningsafgørelse af at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt).
  Høringssvar sendes til spildevand@aabenraa.dk.
  Høringsfrist 8. januar 2024

   

  Offentlig høring af Forslag til Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2018-2022 - Frøslev kvarteret i Padborg
  Plantillægget beskriver separatkloakering af dele af Padborg og placering af de nødvendige ledningsanlæg og regnvandsbassin.
  Høringssvar sendes til spildevand@aabenraa.dk.
  Høringsfrist 4. december 2023

  Afgørelse om at Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2018-2022 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt).
  Klagefrist udløber 6. november 2023

   

   

  Miljø

  Tilladelse til etablering af kunstgræsbane og gummibelagt løbebane på matr.nr. 215, Tinglev Ejerlav, Tinglev, Tinglev Skole
  Klagefristen udløber den 6. december 2023