logo

Ansøgning om støtte eller underskudsgaranti til kulturelle aktiviteter i Aabenraa Kommune

Læs mere om Ansøgning om støtte eller underskudsgaranti til kulturelle aktiviteter i Aabenraa Kommune i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Kriterier for tildeling af kulturelle aktiviteter:

  Kulturelt Samråd og Kultur- og Fritidsudvalget har udvalgt fire særlige fokusområder for perioden fra 1/1 2014-31.12.2016:

  • Opstartsstøtte til nye typer af aktiviteter (1-2 års starthjælp)
  • Nye aktiviteter og projekter målrettet særlige indsatsområder jævnfør kultur- og fritidspolitikken
  • Aktiviteter og projekter, der sætter Aabenraa Kommune på det kulturelle danmarkskort
  • Kulturelle arrangementer, der øger samarbejder mellem de kulturelle foreninger og breder kulturtilbuddet ud til en større del af kommunen, samt initiativer der øger det grænseoverskridende samarbejde

  Du kan søge støtte til

  • Enkeltstående kulturarrangementer, hvor det ikke er muligt at tage entré (for eksempel gadeteater, gæstelærer eller -instruktør og lignende)
  • Materialer til kulturelle formål
  • Projekter af kulturel eller oplysende karakter

  Du kan søge underskudsgaranti til

  • Kulturelle arrangementer, hvor der tages entré eller anden form for indtægt, for eksempel salg af forplejning.

  Du kan ikke få støtte til

  • Daglig drift
  • Anlægsudgifter ("mursten")
  • Kommercielle aktiviteter
  • Velgørenhedsarrangementer, hvor overskuddet går til tredje part
  • Projekter og aktiviteter, der hører under folkeoplysningsområdet
  • Projekter og aktiviteter, der allerede er afviklet
  • Fortæring

  Hvem kan søge?

  • Foreninger
  • Institutioner
  • Enkeltpersoner (et eventuelt overskud kan ikke gå til privatpersoner)

  Formelle krav og ansøgningsfrister (15. januar, 15. maj, 15. september)

  Alle felter i ansøgningsskemaet skal udfyldes udførligt, og være indsendt som e-mail senest på dagen fior ansøgningsfristens udløb.

  Folketinget har besluttet at foreninger skal have CVR-nummer og en NemKonto for at få udbetalt støtte. CVR-nummeret fås via www.webreg.dk og tages derefter med til det pengeinstitut, hvor foreningen har konto. Her knytter pengeinstituttet CVR-nummer og konto sammen, hvorefter kontoen er foreningens NemKonto.

  Du får svar senest 14 dage efter ansøgningsfristens udløb.

   

  Ansøgning om støtte eller underskudsgaranti til kulturelle aktiviteter i Aabenraa Kommune