Gå til hovedindhold

logo

Ellevilde Egne

Flere lokalsamfund i Aabenraa Kommune har fra 2020 arbejdet med, hvordan de kan være med til at skabe mere vild natur og biodiversitet.

Indhold

  Ellevilde Egne er et projekt igangsat af Det fælles udviklingsråd for lokalsamfund. Projektet satte fra 2020 fokus på, hvordan lokalsamfundene med mere vild natur kan hjælpe de vilde bier og andre insekter, fugle og pindsvin. Det fælles udviklingsråd fik midler fra kommunens daværende Udviklingspulje til lokalsamfund til 10 forløb.

  Forløbet bestod af

  • Lokalt oplæg med biolog Katrine Turner fra Vildskab. Her fik borgerne større viden om, hvordan de lokalt kan gavne den danske natur i egne haver og fælles arealer. Oplæg annonceres lokalt.
  • En workshop gav derefter interesserede borgerne i lokalsamfundet mulighed for sammen med Katrine Turner at udvikle konkrete tiltag og en plan for, hvordan det kan gøres bedst muligt i det pågældende lokalsamfund.
  • Lokalsamfundet fik et afsæt for at danne lokale fællesskaber og igangsætte konkrete tiltag omkring den vilde natur i lokalsamfundet.

  Der er ti lokalråd, som var med i projektet og flere har lavet forskellige konkrete tiltag i deres lokalområder.

  Du kan være med til at fremme biodiversiteten i dit lokalsamfund, hvis du er interesseret, så kontakt dit lokalråd og hør om de arbejder med eller har det i tankerne. Du er også velkommen til at kontakte landdistriktskoordinator Katrine Callesen, sekretær for Det fælles udviklingsråd.

  Projektet var et samarbejde mellem Det fælles udviklingsråd, lokalrådene og Katrine Turner, Vildskab

  Formålet med projektet var at give en større forståelse for, hvad der skal til, for at gavne den danske natur især i og omkring beboelser og grønne fællesarealer i lokalsamfundene. Ved at etablere flere vilde naturområder i og omkring bebyggede områder, bliver der lavet levesteder til vores trængte natur, samtidig vil det give områdernes borgere flere og større naturoplevelser helt tæt på. Derudover, sigter projektet mod at oprette lokale fællesskaber omkring udvikling og oplevelser i den nære vilde natur.