Byomdannelse af Kilen

Aabenraa Kommune er i gang med at planlægge byomdannelse af erhvervsområdet nord for Kilen. Planerne vil tage afsæt i visionen fra udviklingsplanen: Fremtidens Aabenraa samt pilotprojektet: Aabenraa og fjorden – scenarier for fremtiden.

Indhold

    Kilen - Områdeafgrænsning

    Aabenraa og det stigende havvand

    Et partnerskab mellem Realdania og Miljøministeriet om ”Byerne og det stigende havvand” har siden 2019 støttet otte kommuner i udarbejdelsen af pilotprojekter, der beskriver, hvordan byerne i fremtiden kan håndtere det stigende havvand, som følger af klimaforandringer. Aabenraa Kommune har deltaget med pilotprojektet ”Aabenraa og fjorden – scenarier for fremtiden”.

    Rapporten ”Aabenraa og fjorden – scenarier for fremtiden” beskriver de usikkerheder, dilemmaer, udfordringer og muligheder, som Aabenraa Kommune står over for, når dele af de bynære havnearealer i større eller mindre grad skal udvikles til nye attraktive byområder, der binder byen og fjorden bedre sammen, samtidig med at nye og eksisterende by- og havneområder sikres mod fremtidige stormfloder.

    Læs mere på her eller i boksen nedenfor.