Gå til hovedindhold

logo

Sundhedsfremmemærket 2023

Læs mere om Sundhedsfremmemærket 2023 i Aabenraa Kommune her.

Sundhedsfremmemærket 2023

Indhold

  Aabenraa Kommune ønsker at anerkende, motivere og fremme lokale virksomhedernes indsats for sundhed på arbejdspladsen.

  Ansøgningsfristen for Sundhedsfremmemærket 2023 er 15. marts 2023.

  Om Sundhedsfremmemærket

  Aabenraa Kommunes Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har vedtaget et nyt sundhedsfremmemærke med fokus på fremme af sundheden på arbejdspladsen.

  Sundhed og forebyggelse er vigtige elementer på enhver arbejdsplads, og derfor vil Aabenraa Kommune gerne påskønne virksomhedernes arbejde for sundheden og dermed omsorgen for de ansatte. Hovedformålet er at skabe synlighed og opmærksomhed om de gode sundhedsinitiativer, der er rundt om på virksomhederne i Aabenraa Kommune, så de kan være til inspiration og motivation for, at der gøres endnu mere for at fremme sundheden i hele kommunen.

  Sundhedsfremmemærket er planlagt som en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor virksomheder hvert år skal ansøge om igen at få tildelt mærket.

  Derfor skal din virksomhed søge Sundhedsfremmemærket

  Med Sundhedsfremmemærket 2023 kan din virksomhed skabe synlighed omkring, at I vægter medarbejdernes sundhed højt:

  • Sundhedsfremmemærket vil vise for kunder og medarbejdere, at virksomheden tager medansvar for medarbejdernes sundhed til gavn for både den enkelte medarbejder, samfundet og virksomheden.
  • Mange medarbejdere vurderer, at sundhedstiltag på arbejdspladsen har en positiv betydning for deres vurdering af arbejdspladsernes attraktivitet.
  • Bedre sundhed modvirker behovet for sygedage, hvilket giver færre driftsforstyrrelser og udgifter hertil. Derfor hænger en god sundhed også sammen med en bedre bundlinje.
  • Nogle af ansøgerne blive tilbudt promovering gennem kommunens kanaler, såsom sundhedscentrets hjemmeside, for at dele de gode eksempler til inspiration for andre.

  Ved tildeling af sundhedsfremmemærket vil I modtage materiale til at fremvise det på hjemmeside, dokumenter og banner til e-mailsignatur.

  Hvem kan ansøge om sundhedsfremmemærket?

  Virksomheder geografisk beliggende i Aabenraa Kommune samt offentlige institutioner beliggende i Aabenraa Kommune kan søge om mærket, mens Aabenraa Kommune som organisation samlet kan ansøge om mærket.

  Alle virksomheder med et initiativ, der fremmer sundheden på arbejdspladsen kan ansøge om mærket – der er ingen krav til virksomhedens størrelse eller antal af medarbejdere.

  Hvad skal der til for at være sundhedsfremmende?

  Sundhedsfremmemærket skal kunne gives til alle virksomheder, der gør noget aktivt for at fremme sundheden på arbejdspladsen.  Uanset om virksomheden er et enkeltmandsforetagende eller har mange medarbejdere.

  Både de små initiativer i hverdagen og større tiltag kan komme i betragtning til mærket.

  For at komme i betragtning til et sundhedsfremmemærke skal initiativet:

  • fremme mental eller fysisk sundhed på arbejdspladsen
  • aktivt være benyttet af én eller flere af virksomhedens medarbejdere
  • have været i gang i minimum én måned på ansøgningstidspunktet
  • tage udgangspunkt i medarbejdernes behov og/eller i en konkret problemstilling i virksomheden

   Sundhedsfremmemærket 2023:

  Det er mulighed for at ansøge i perioden 15. januar til 15. marts 2023.

  Du skal sende en digital ansøgning for at din virksomhed kan komme i betragtning til at modtage Aabenraa Kommunes Sundhedsfremmemærke. I ansøgningen skal den sundhedsfremmende indsats på jeres arbejdsplads kort beskrives.

  Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vil på mødet til april 2023 behandle uddelingen af sundhedsfremmemærket og vurdere ansøgningerne.

  Sundhedsfremmemærket 2023 vil officielt blive overrakt til modtagerne ved en reception i Byrådssalen på Aabenraa Rådhus.

  Der kan ansøges ved at anvende nedenstående formular.

  Vi opfordrer til, at I indsender en video der viser jeres indsats i aktion. I kan vælge at uploade videoen til jeres egen valgte platform eller fx som et privat YouTube-link. Har du brug for hjælp til at uploade din video til YouTube, så hjælper vi gerne.

  Vil du vide mere?

  Ønsker du mere information, assistance eller har du spørgsmål til Sundhedsfremmemærket, kan du skrive os en mail til sundhedscenter@aabenraa.dk eller 7376 8888.

  Udfyldelse af ansøgningsskema herunder.

  Ansøgningsskema Sundhedsfremmemærke 2023 (Ansøgningsfrist for mærket i 2023 er 15. marts).

  Har du brug for hjælp til at uploade din video til YouTube, så hjælper vi gerne. Kontakt Sundhedscentret på tlf. 73768888 eller sundhedscenter@aabenraa.dk