logo

Kampagnetilsyn 2022

Aabenraa kommunes tilsynskampagne på husdyrbrug i 2022

Indhold

  Dokumentationskrav for IE-husdyrbrug

  Husdyrbrug med en produktionsstørrelse over EU’s grænser for IE-virksomhed skal årligt dokumentere en række tiltag for egenkontrol på virksomheden. Oplysningerne skal sendes til kommunen senest 31. december det efterfølgende år. For husdyrbrugene kan der være en række spørgsmål til, hvilken dokumentation der er tilstrækkelig til at opfylde bekendtgørelsen.

  Alle ejere af IE-husdyrbrug i kommunen vil modtage et informationsbrev i deres digitale postkasse. Efterfølgende vil der blive fulgt op på dokumentationskravene ved fysiske eller administrative tilsyn på husdyrbruget.

  Kampagnens mål er at oplyse alle ejere af IE-husdyrbrug i Aabenraa Kommune om, hvordan de kan leve op til reglerne.

  Der vil blive opkrævet brugerbetaling for tilsynene jævnfør brugerbetalingsbekendtgørelsen.

  Eventuelle spørgsmål til kampagnen kan rettes til Rie Jasmund Eilersen 7376 8100 eller rjei@aabenraa.dk.