logo

Kampagnetilsyn 2016

Læs mere om Kampagnetilsyn 2016 i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Opbevaring og håndtering af foder og ensilage på landbrug

  Kampagnen vil blive gennemført i perioden februar – april 2016 og igen oktober – december 2016. Kampagnens formål og målsætning, vil være at rette fokus på opbevaring og håndtering af foder og ensilage på landbrug. Kampagnen vil på nogle landbrug blive gennemført sammen med det almindelige basistilsyn og andre som et prioriterede tilsyn. Målet er at vi skal nå mellem 20 – 40 landbrug. Ved tilsynet vil vi gennemgå gældende regler i Husdyrgødningsbekendtgørelsen samt miljøgodkendelser. Vi vil blandt andet kontrollere:

  Er plansiloer lovlige opførte, afløb, sidebegrænsninger, 2 m randzoner med 3 % fald mod afløb, bund med fald på 1 % til afløb, er bunden tæt, er wrapballer tætte, markstakke  samt om nednævnte afstandskrav opfyldes:

  • 25 m til mark – og drikkevandsboringer.
  • 50 m til vandværk.
  • 15 m til dræn/vandløb.
  • 15 m til vej
  • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed
  • 30 m til naboskel

  Der vil blive opkrævet brugerbetaling, jævnfør Brugerbetalingsbekendtgørelsen for selve tilsynet samt forberedelse og afrapportering.
  Når kampagnen afsluttes, vil der følge en konklusion på Aabenraa Kommunes hjemmeside.
  Eventuelle spørgsmål til kampagnen kan rettes til Jørn Nissen Petersen 7376 7283 eller jnp@aabenraa.dk