Gå til hovedindhold

DK2020 - klimaplaner for hele Danmark

Læs mere om DK2020 - klimaplaner for hele Danmark i Aabenraa Kommune her.

Arbejdet med Aabenraa Kommunes klimahandleplan er en del af DK2020-samarbejdet, hvor 95 kommuner har forpligtet sig på at udvikle klimahandleplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger.

DK2020 giver danske kommuner mulighed for at løfte det lokale klimaarbejde til international best practice. Gennem forløbet får kommunerne rådgivning og sparring til at udvikle ambitiøse

lokale klimahandlingsplaner, som viser vejen til netto-nuludledning for kommunen som geografisk område senest i 2050, og som viser, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne.

Det er Realdania, der sammen med det internationale bynetværk C40 står bag DK2020. En partnerskabsaftale mellem Realdania, KL og de fem regioner giver alle danske kommuner mulighed for at blive en del af DK2020.

Danske kommuner skriver international klimahistorie

Kommunerne skal arbejde med den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest klimaambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Med DK2020 er det første gang, at C40’s internationale standard ’The Climate Action Planning Frame¬work’ (CAPF) bliver brugt af og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner. Dermed er DK2020-kommunerne med til at skrive historie i kampen mod klimaforandringerne.

I projektet er der fem geografiske organiseringer med faglige medarbejdere fra KL/KKR, regionen og relevante lokale operatører til at understøtte kommunernes arbejde. CONCITO – Danmarks Grønne Tænketank er overordnet projektsekretariat og er sammen med det internationale by-netværk C40 videnspartner.

Læs mere om DK2020 på Realdanias hjemmeside

Du kan også læse om DK2020 på CONCITOs hjemmeside