logo

Anbringelse uden for hjemmet

Læs mere om Anbringelse uden for hjemmet i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Frivillig anbringelse

  En frivillig anbringelse af et barn eller en ung sker i samarbejde og enighed mellem forældremyndighedens indehaver og kommunen.

  Hvis der er tale om en ung over 15 år, skal den unge også give samtykke til anbringelsen uden for hjemmet.

  Anbringelse uden samtykke - tvangsanbringelse

  Et barn eller en ung kan kun anbringes uden for hjemmet uden samtykke, hvis der er åbenbar risiko for, at dets sundhed eller udvikling vil lide alvorlig skade.

  Det kan være på grund af utilstrækkelig omsorg eller behandling, overgreb, misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder eller adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge.

  Det er desuden en forudsætning for en anbringelse uden for hjemmet uden samtykke, at problemerne ikke vil kunne løses, mens barnet opholder sig i hjemmet.

  Sagsbehandleren i kommunen kan ikke selv træffe afgørelsen, men laver en indstilling til kommunens børn og unge-udvalg. Udvalget vurderer, om betingelserne for at anbringe et barn uden samtykke er opfyldt.

  Både forældremyndighedens indehaver og børn og unge, der er fyldt 12 år, har ret til gratis advokatbistand under behandlingen af sager om anbringelse uden samtykke.

  De børnefaglige undersøgelser i Aabenraa Kommune laves af socialrådgivere på Kallemosen i Aabenraa (handicappede børn og unge, der har afsluttet 9. klasse) eller af socialrådgivere på rådhuset i Tinglev (andre børn).