Gå til hovedindhold

logo

Adoptionsgrundlag

Info om adoption af børn med og uden samtykke.

Indhold

    Hvis det kan antages, at et barn eller en unge vil være anbragt i en længere årrække overvejes det, om hensynet til kontinuitet og stabilitet i barnets eller den unges opvækst taler for, at barnet eller den unge i stedet bliver adopteret. Det kan ske både med og uden samtykke.

    Der er tre muligheder for at opfylde betingelserne for indstilling til bortadoption uden samtykke. Den ene er spædbørn, hvor det er sandsynliggjort, at forældrene ikke på sigt vil blive i stand til at varetage omsorgen for barnet. Den anden er, hvor et barn opnår en stærk tilknytning til en plejefamilie, som gerne vil adoptere barnet. Tilknytningen kan først vurderes, når barnet er 3 år gammelt. Derudover er der en mulighed for bortadoption af hittebørn, hvor det ikke er muligt at fastslå et forældreskab.

    Aabenraa Kommune har et Adoptionsgrundlag, der er udarbejdet med henblik på at sikre juridisk og socialfaglig kvalitet i sagerne om adoption uden samtykke. Adoptionsgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Myndighedsafdelingen i Børn og Familie i forhold til at indstille til adoption uden samtykke.