logo

Småbørnsteamet

Her kan du læse mere om småbørnsteamet.

Billede af barn med downs syndrom

Indhold

  Småbørnsteamet er et tilbud om hjælp og støtte til børn med særlige behov. Målgruppen er børn i alderen 0-7 år med vidtgående fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Tilbuddet henvender sig også til børnenes forældre og nærmeste netværk.

  Har I som forældre fået en diagnose (ADHD, Autisme, Sensoriske problemer, talevanskeligheder, Cerebral parese, m.fl.) på jeres barn, fra sygehuset eller børnepsykologisk ambulatorium, behøver I ikke stå alene med de udfordringer der følger med.

  I Aabenraa kommune er der en småbørnskonsulent fra småbørnsteamet, som vil kunne se jeres barn, opleve de vanskeligheder I oplever og sparre med jer, for at finde frem til brugbare løsninger i hverdagen. Småbørnskonsulenten vil ligeledes kunne se jeres barn i dagpleje/daginstitution og tale med det personale der er omkring jeres barn i hverdagen, og bidrage med specialviden og søge at opnå optimale udviklingsvilkår.

  Opgaver

  Småbørnsteamet arbejder tværfagligt med at udrede og afdække barnets funktionsniveau og udarbejder forslag til den specialpædagogiske og motoriske indsats. Teamet yder rådgivning, vejledning og supervision til barnets familie og andre omsorgspersoner.

  Småbørnsteamets opgaver:

  • Udføre relevant undersøgelse, vurdering og udredning af barnet
  • Udarbejde udviklingsbeskrivelser, statusrapporter og anbefalinger af hjælpemidler til leg og stimulering
  • Supervision og instruktion af barnets omsorgspersoner
  • Yde rådgivning og vejledning til forældregrupper
  • Igangsætte netværksgrupper
  • Administration
  • Deltage i møder om det enkelte barn efter behov
  • Vejlede om støttebehov og specialpædagogisk indsats

  Børnefysioterapeuten tilbyder:

  • Råd og vejledning om behandlingsplan
  • Råd og vejledning om håndtering, lejring og forflytninger
  • Råd og vejledning om anskaffelse af hjælpemidler i samarbejde med børneergoterapeut
  • Råd og vejledning til forældre til alle for tidligt fødte børn, der vejer under 1500 gram ved fødslen
  • Udredning og behandling omkring sanseintegration.
  • Instruktion i sanseintegrationsbehandling

  Småbørnskonsulenten tilbyder:

  • Vejledning om udvikling, adfærd, stimulering og leg
  • Vejledning om kommunikation og struktur på hverdagen
  • Koordinering mellem forældre og de offentlige tilbud
  • Observationer og beskrivelser af barnets udvikling og behov

  Småbørnsteamet er en del af Aabenraa Kommunes Tværfaglige Småbørnsgruppe.

  Vi hjælper desuden med at etablere netværksgrupper for familier med småbørn med vidtgående fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.