Gå til hovedindhold

logo

Post til døren

Hvis du er ude af stand til selv at hente din post i en postkasse eller et postkasseanlæg, der er placeret efter forskrifterne, har du mulighed for at få bevilget post til døren.

Indhold

  Du skal søge om post til døren i Visitation & Understøttelse, som træffer afgørelsen, og som giver besked til Post Danmark, hvis du bevilges post til døren.

  Hvad er post til døren?

  Post til døren består i, at adresserede forsendelser afleveres ved borgerens dør, frem for i den postkasse, borgeren ellers skulle benytte.
  Det er en forudsætning for at få leveret post til døren, at der er brevindkast i indgangsdøren eller brevkasse ved denne. Du skal selv sørge for dette.

  Hvem kan bevilges post til døren?

  Borgere, der er ude af stand til selv at hente deres post i en korrekt placeret postkasse. Det har ikke betydning for afgørelsen, at der er andre medlemmer af husstanden, der er i stand til at hente posten.

  Hvis du allerede får hjælp fra kommunen

  Hvis du allerede får hjælp fra kommunen, for eksempel hjemmehjælp og sygepleje, vurderer Visitation & Understøttelse på baggrund af eksisterende viden om dit funktionsniveau, om du er berettiget til post til døren.

  Hvis du ikke allerede får hjælp fra kommunen

  Hvis du ikke allerede får hjælp fra kommunen, skal du dokumentere dit behov for post til døren. Det kan du for eksempel gøre ved hjælp af en lægeerklæring, som du selv skal betale for.